Price Policy

Uluslararası Özgün Eğitim Araştırmaları Dergisi, "makale gönderimi sırasında kabul/ret koşulu olmaksızın makale değerlendirmesi için hibe alan bir dergi" olduğu için yağmacı/gölgeli olarak sınıflandırılmamaktadır.

Dergimizde yayınlanan tüm içerikler açık erişimlidir ve yayınlandıktan sonra çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kullanılabilir. İşimizin sürdürülebilirliği ve kalitesi ile ilgili maliyetler vardır. Bunlar, editörler ve yazarlar için çevrimiçi araçları, makale üretimi ve barındırmayı, özetleme ve indeksleme hizmetlerini, reklamları vb. içerir. Tüm harcamalarımız eğitimde bilimsel bilginin yaygınlaştırılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için harcanmaktadır. Bu kapsamda dergimize değerlendirilmek üzere makale gönderen yazarlardan 4500 ₺ (veya 150 $) ücret alınmasına karar verilmiştir.

Dergi politikasına uymayan yazarlar için makale değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Ancak, yazarlar makaleyi yüklerken kontrol listesindeki aşağıdaki noktaları onaylamalıdır.

En fazla 4 yazarlı çalışmalar değerlendirmeye alınır. Makale gönderirken zorunlu dosyaları eksiksiz olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
Aday makalelerin değerlendirilmesi için ön koşul yazım kurallarını ve dergi politikalarını yerine getirmektir. Makalenizi dergi web sitesinde bulunan şablona göre hazırlayın.
Makaleleri çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirmektedir. Makalelerinizin yayınlanması tamamen hakem görüşlerine ve editöryal onaya bağlıdır. Bu nedenle makalesi reddedilen yazarların ücret iadesi talebi değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru, kabul veya ret koşulu olmaksızın yapılır.
İntihal, ön inceleme sırasında tespit edilir. Etik ihlali olan makaleler yayımlanmaz. Gerekli işlem yapılır. Lütfen etik onay formunu eksiksiz olarak doldurunuz ve yazarlar tarafından taratılarak (ıslak imzalı) formu yükleyiniz.

Tüm bu açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra çalışmanızı gönderin.