Information For Readers

International Journal of Original Educational Research yılda 6 kez yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Eğitim Bilimlerinin bütün alanlarında kuramsal veya uygulamalı araştırma desenleriyle gerçekleştirilen nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması amaçlanmaktadır.