Okul Öncesi Dönemde Davranış Problemleri

Authors

  • Şermin AYAN Milli Eğitim Bakanlığı

Abstract

Bu çalışma, okul öncesi dönemdeki çocukların gözlemlenebilen davranış sorunlarını incelemekte ve karşılaşılan bu problemlerin altında yatan nedenleri, ortaya çıkış biçimlerini, etkilerini ve müdahale yöntemlerini kapsamlı bir şekilde incelemeye çalışmaktadır. Okul öncesi dönemin, bireyin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi için kritik öneme sahip olduğu kabul edilmekte ve bu dönemde yaşanan davranışsal zorlukların, ileriki yaşamlarda akademik ve sosyal uyum sorunlarına yol açabileceği yapılan çalışmaların ardından görülmektedir. Bu çalışma; ebeveyn davranışları, sosyoekonomik faktörler ve erken çocukluk eğitimi gibi çeşitli etkenlerin davranış problemleri üzerindeki etkisini tartışmaktadır. Aynı zamanda, erken müdahale ve özel eğitim programlarının, bu problemlerin üstesinden gelmede ne derece etkili olduğuna dair mevcut araştırmaları özetlemekte ve analiz etmektedir. Çalışma, okul öncesi dönemdeki davranış problemlerine yönelik multidisipliner yaklaşımların önemini ve bu sorunların erken tanı ile müdahalesinin çocukların uzun vadeli gelişimine katkılarını vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Davranış Problemleri, davranışsal problemlere yönelik müdahale

Published

2024-02-14

How to Cite

AYAN, Şermin. (2024). Okul Öncesi Dönemde Davranış Problemleri. International Journal of Original Educational Research, 2(1), 301–313. Retrieved from https://ijoedu.com/index.php/pub/article/view/60

Issue

Section

Articles